11-12-2015

Slechte comminucatie

Ben je een paar dagen te laat met betalen , word je verzekering stop gezet

Welk cijfer geef jij Aegon?
12345
67
8910

AfradenAanraden