Xcellent Horse Insurance reviews

1.0
Positief0%
Neutraal0%
Negatief100%
Periode2021
Geen lid

Deze reviews zijn ouder dan een jaar.

Bea
30-06-2021

Heet nu HippoHorseInsurance!

Echter zijn de ervaringen nog even slecht!

Na het overlijden van mijn paard eind januari 2021 heb ik alleen maar problemen met hen. Ze weigeren uit te betalen vanwege nalatigheid. Hier is zeker geen sprake van, de dierenarts en wij hebben er alles aan gedaan om het paard te redden. Mijn weerwoord werd niet serieus genomen. Ik heb een klacht ingediend bij Kifid, deze is nu in behandeling.

HippoHorseInsurance blijft hameren op het zinnetje in de Polis dat zij van mening zijn dat zij geschaad zijn en dus niet hoeven uit te keren. Met dit zinnetje komen ze vooralsnog altijd weg! Om zeker te zijn dat ze een volgende keer zeker niet hoeven uit te keren hebben ze een speciale clausule aan de polis voor mijn overige 2 paarden toegevoegd.

Voorheen heb ik nooit problemen met deze maatschappij gehad. Echter is het nu bar en boos en ik ben dus niet de enige. Voor mij zeker geen verzekering bij hen meer.

Shanna
08-02-2021

Over elk dubbeltje discussie

Wat een ontzettend vervelende organisatie is dit zeg. Nooit meer dat ik hier nog mijn paarden verzeker.

Bij elk dubbeltje dat er uitgekeerd moet worden moet je alles in zesvoud aanleveren. Alles is teveel moeite terwijl ze zelf eigen polisvoorwaarden niet duidelijk hebben en/of niet naleven.

Het is ze teveel moeite om contact op te nemen met behandelend arts.

Bij afkeur, vinden zij dat zonder het paard gezien te hebben, het oordeel van de arts in twijfel te kunnen trekken.

Dan ga je behandelen om van die oeverloze discussie af te zijn, willen ze weer alles in zesvoud hebben terwijl zij dit zelf verplicht stellen voor af te willen keuren.

Op vragen in mail wordt selectief geantwoord en als je dan eindelijk eens wat uitgekeerd krijgt waar je al jaren premie voor betaald, dan wordt er weer een of andere rekenmethode op los gelaten dat je zeker weet dat ze zo min mogelijk hoeven uit te keren.

Bellen hoef je ook niet te doen want dan wordt je op een onbeschofte manier te woord gestaan.

Wat een bijzonder vervelende organisatie, totaal niet bezig met werken voor de klant. Alles alleen om geld binnen te harken.

Monica
17-08-2020

Voor niets verzekerd

Xcellent had problemen met het systeem en daardoor weken gewacht op afwikkeling declaratie. Voor 1500 euro dierenarts kosten ingediend en slechts 500 euro vergoed. Xcellent vergoed slechts deel van rontenfoto's want beweert dat DA bepaalde foto's niet had moeten maken, feitelijk stellen ze dus het werk van de DA ter discussie.

Op 26-3 hebben zij eerste declaratie ontvangen en bevestigd en uitkering heeft plaatsgevonden op 12-08. Dit heeft meerdere telefoontjes gekost en ergenissen. Ik betaal 75 euro per maand aan premie en de vergoeding is minimaal met eigen bijdrage, eigen risico en alle uitsluitingen. Al met al had ik beter alles zelf kunnen betalen en niet verzekerd zijn.

NOOIT je paard hier verzekeren!

Marco
09-08-2020

Spoedoperatie aan het oog

Je belt excelent op je geeft het door en je krijgt te horen dat utrecht een attest op moet sturen is gebeurd. 2.5 weken later geopereerd succesvol .nog steeds niks gehoord van excelent.we zijn nu 7 weken verder hebben de rekening ingestuurd .en nu zeggen ze helaas we vergoeden niks we hebben geen toestemming gegeven.had ons paard niet geopereed geweest was hij nu blind aan 1 oog.echt wat worden we hier verschrikelijk behandeld.(beestachtig) slecht.

De mening kon niet lager dan 1 helaas het moest eigenlijk veel lager

Gr marco

Vicky
22-11-2017

Xcellent Horse Insurance in overtreding wettelijke bepalingen

Betreffende "Xcellent Horse Insurance" heb ik op 12-10-2017 de volgende klacht verzonden. (Er is niet op de klacht gereageerd en de premie blijven ze opeisen).

Gisteren heb ik bij thuiskomst de post ontvangen.

Echter viel mij op dat de declaraties niet conform afspraak zijn afgehandeld. De voornaamste reden om deze verzekering af te sluiten was om eventuele risico's op complicaties na de castratie te verzekeren. Ik kocht namelijk een jonge hengst van 6-8 maanden oud. Ik heb daarom expliciet navraag gedaan hierover.

Het volgende werd mij destijds medegedeeld: "De castratie zelf behoort tot een uitgesloten behandeling gezien dit een zeker voorval betreft. Complicaties achteraf zijn een onvoorzien voorval en vallen daarom onder uw dekking."

Ook in de voorwaarden staat onder artikel 4.1 niets vermeld over het uitsluiten van complicaties. Wat de castratie betreft staat het volgende omschreven als uitsluiting: 4.1 Voor vergoeding komen nooit in aanmerking kosten: d. van castratie van de hengst; Deze voorwaarden heb ik toegestuurd gekregen van Xcellent horse insurance. Uiteraard heb ik deze bewaard om discussies achteraf te voorkomen. Complicaties achteraf worden hierin niet benoemd als uitsluiting.

Daarnaast zie ik dat de visites van mijn dierenarts niet zijn vergoed. Dit is niet conform afspraak. In artikel 4.1 wordt dit als volgend omschreven: n. de voorrijkosten van dierenartsen en de kosten van transport naar de dierenarts of dierenkliniek; als op de nota geen voorrijkosten worden vermeld wordt een bedrag van € 25,- in mindering gebracht;

Op geen enkele factuur worden voorrijkosten vermeld. Volgens afspraak dient Xcellent horse insurance daarom aan eigen voorwaarden te houden en geen € 70,- voor een visite in rekening te brengen maar de afgesproken € 25,- aan voorrijkosten te hanteren. Een visite omvat namelijk meer dan alleen voorrijkosten.

Er zijn overigens administratiekosten in rekening gebracht door mijn dierenarts. Deze kosten waren niet nodig geweest indien er direct contact opgenomen werd met de behandelende dierenarts zoals ik vanaf begin af aan opperde. Echter weigerde Xcellent horse insurance hieraan mee te werken. Graag daarom deze kosten alsnog te vergoeden. Er is onduidelijk gecommuniceerd vanuit Xcellent horse insurance, iets dat mijn dierenarts kan en wil beamen. Hierdoor zijn er onnodige kosten gemaakt.

Verder graag de abstractie van melkkies + tandheelkundige behandelingen alsnog volledig vergoeden. Dit viel namelijk niet onder preventief behandelen noch viel dit te voorkomen. Zoals verklaard door mijn dierenarts, was er een tand afgebroken. Dit heeft een grote wond aan de tong veroorzaakt waardoor de behandelingen noodzakelijk waren. Het betreft geen preventieve behandelingen noch iets dat voorkomen had kunnen worden. Alle uitgevoerde handelingen waren noodzakelijk om genezing aan de tong mogelijk te maken. Het is vrij duidelijk dat het schoonmaken, vijlen en trekken van omliggende tanden noodzakelijk was voor de wondgenezing van de tong. (Een voorbeeld waardoor het wellicht duidelijker wordt is de vergelijking met een wond hechten. Dat heeft geen zin wanneer het bot dat eronder ligt gebroken is en daardoor de wond steeds openmaakt).

Hierbij een opsomming van na te komen verplichtingen: 1. Kosten complicaties castratie vergoeden conform afspraak. 2. Visites vergoeden conform afspraak. 3. Administratiekosten dierenarts vergoeden, het waren immers niet onderbouwde eisen van Xcellent horse insurance. Deze waren niet duidelijk gecommuniceerd. Mijn dierenarts noch zijn assistent begreep wat Xcellent horse insurance wilde ontvangen. 4. Behandeling aan de tanden volledig vergoeden, dierenarts heeft verklaart dat dit geen preventieve behandeling was. Ook is er verklaard dat dit niet voorkomen had kunnen worden.

Mijn verplichtingen (te betalen premie) zal opgeschort worden tot Xcellent horse insurance de verplichtingen nakomt.

De gemaakte afspraken zijn contractueel vastgelegd. Daarom vertrouw ik erop dat deze correcties verwerkt zullen worden. Indien Xcellent horse insurance deze verplichtingen binnen 5 werkdagen niet nakomt, is er sprake van verzuim.

In dat geval dient Xcellent horse insurance alle betaalde premies incl. poliskosten en assurantiebelasting met terugwerkende kracht terug te betalen vanaf februari 2015.

Dit bericht stuur ik in cc naar mijn rechtsbijstandverzekering. Betreft zaaknummer R***. Dit is eerder gemeld, echter hoopte ik dat alles uiteindelijk conform afspraak afgehandeld zou worden. Helaas is hier momenteel geen sprake van. Morgenmiddag neem ik contact op met mijn rechtsbijstandverzekering om de zaak te bespreken.

Mijn dierenarts kan verklaren dat dit geen gebruikelijke manier van handelen is. Ook zijn er een reeks gedeputeerde van Xcellent horse insurance met soortgelijke bevindingen die dit onderbouwen.