1.0van de 10

Xcellent Horse Insurance1 ervaring

Aanbevolen0
Neutraal0
Afgeraden1
Filter

reviews

Vicky
22-11-2017

Xcellent Horse Insurance in overtreding wettelijke bepalingen

Betreffende "Xcellent Horse Insurance" heb ik op 12-10-2017 de volgende klacht verzonden. (Er is niet op de klacht gereageerd en de premie blijven ze opeisen).

Gisteren heb ik bij thuiskomst de post ontvangen.

Echter viel mij op dat de declaraties niet conform afspraak zijn afgehandeld. De voornaamste reden om deze verzekering af te sluiten was om eventuele risico's op complicaties na de castratie te verzekeren. Ik kocht namelijk een jonge hengst van 6-8 maanden oud. Ik heb daarom expliciet navraag gedaan hierover.

Het volgende werd mij destijds medegedeeld: "De castratie zelf behoort tot een uitgesloten behandeling gezien dit een zeker voorval betreft. Complicaties achteraf zijn een onvoorzien voorval en vallen daarom onder uw dekking."

Ook in de voorwaarden staat onder artikel 4.1 niets vermeld over het uitsluiten van complicaties. Wat de castratie betreft staat het volgende omschreven als uitsluiting: 4.1 Voor vergoeding komen nooit in aanmerking kosten: d. van castratie van de hengst; Deze voorwaarden heb ik toegestuurd gekregen van Xcellent horse insurance. Uiteraard heb ik deze bewaard om discussies achteraf te voorkomen. Complicaties achteraf worden hierin niet benoemd als uitsluiting.

Daarnaast zie ik dat de visites van mijn dierenarts niet zijn vergoed. Dit is niet conform afspraak. In artikel 4.1 wordt dit als volgend omschreven: n. de voorrijkosten van dierenartsen en de kosten van transport naar de dierenarts of dierenkliniek; als op de nota geen voorrijkosten worden vermeld wordt een bedrag van € 25,- in mindering gebracht;

Op geen enkele factuur worden voorrijkosten vermeld. Volgens afspraak dient Xcellent horse insurance daarom aan eigen voorwaarden te houden en geen € 70,- voor een visite in rekening te brengen maar de afgesproken € 25,- aan voorrijkosten te hanteren. Een visite omvat namelijk meer dan alleen voorrijkosten.

Er zijn overigens administratiekosten in rekening gebracht door mijn dierenarts. Deze kosten waren niet nodig geweest indien er direct contact opgenomen werd met de behandelende dierenarts zoals ik vanaf begin af aan opperde. Echter weigerde Xcellent horse insurance hieraan mee te werken. Graag daarom deze kosten alsnog te vergoeden. Er is onduidelijk gecommuniceerd vanuit Xcellent horse insurance, iets dat mijn dierenarts kan en wil beamen. Hierdoor zijn er onnodige kosten gemaakt.

Verder graag de abstractie van melkkies + tandheelkundige behandelingen alsnog volledig vergoeden. Dit viel namelijk niet onder preventief behandelen noch viel dit te voorkomen. Zoals verklaard door mijn dierenarts, was er een tand afgebroken. Dit heeft een grote wond aan de tong veroorzaakt waardoor de behandelingen noodzakelijk waren. Het betreft geen preventieve behandelingen noch iets dat voorkomen had kunnen worden. Alle uitgevoerde handelingen waren noodzakelijk om genezing aan de tong mogelijk te maken. Het is vrij duidelijk dat het schoonmaken, vijlen en trekken van omliggende tanden noodzakelijk was voor de wondgenezing van de tong. (Een voorbeeld waardoor het wellicht duidelijker wordt is de vergelijking met een wond hechten. Dat heeft geen zin wanneer het bot dat eronder ligt gebroken is en daardoor de wond steeds openmaakt).

Hierbij een opsomming van na te komen verplichtingen: 1. Kosten complicaties castratie vergoeden conform afspraak. 2. Visites vergoeden conform afspraak. 3. Administratiekosten dierenarts vergoeden, het waren immers niet onderbouwde eisen van Xcellent horse insurance. Deze waren niet duidelijk gecommuniceerd. Mijn dierenarts noch zijn assistent begreep wat Xcellent horse insurance wilde ontvangen. 4. Behandeling aan de tanden volledig vergoeden, dierenarts heeft verklaart dat dit geen preventieve behandeling was. Ook is er verklaard dat dit niet voorkomen had kunnen worden.

Mijn verplichtingen (te betalen premie) zal opgeschort worden tot Xcellent horse insurance de verplichtingen nakomt.

De gemaakte afspraken zijn contractueel vastgelegd. Daarom vertrouw ik erop dat deze correcties verwerkt zullen worden. Indien Xcellent horse insurance deze verplichtingen binnen 5 werkdagen niet nakomt, is er sprake van verzuim.

In dat geval dient Xcellent horse insurance alle betaalde premies incl. poliskosten en assurantiebelasting met terugwerkende kracht terug te betalen vanaf februari 2015.

Dit bericht stuur ik in cc naar mijn rechtsbijstandverzekering. Betreft zaaknummer R***. Dit is eerder gemeld, echter hoopte ik dat alles uiteindelijk conform afspraak afgehandeld zou worden. Helaas is hier momenteel geen sprake van. Morgenmiddag neem ik contact op met mijn rechtsbijstandverzekering om de zaak te bespreken.

Mijn dierenarts kan verklaren dat dit geen gebruikelijke manier van handelen is. Ook zijn er een reeks gedeputeerde van Xcellent horse insurance met soortgelijke bevindingen die dit onderbouwen.

Welk cijfer geef jij Xcellent Horse Insurance?
12345
67
8910

AfradenAanraden