Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Het liefst sta je er nooit bij stil, maar wat gebeurt er als je komt te overlijden? Nabestaanden blijven vaak niet alleen met een emotionele last zitten, maar ook met een financiële. Een nog niet afbetaalde hypotheek en eventuele andere leningen voeren deze financiële nasleep flink op tot een enorm bedrag. Denk daarom goed na over een mogelijke overlijdensrisicoverzekering waardoor je jouw nabestaanden niet achterlaat met financiële zorgen. Om je te informeren over deze verzekeringsvorm geven we in dit artikel relevante informatie omtrent dit onderwerp.

De Nederlandse levensverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering sluit je af voor je nabestaanden zodat zij zonder financiële zorgen verder kunnen. Het voorziet onder andere in de kosten van de hypotheek. Deze wordt door de verzekering volledig afbetaald zodat de achtergebleven partner full time voor de kinderen kan zorgen. Daarnaast kan deze overlijdensrisicoverzekering ingezet worden voor de zakenpartner of compagnon. De zakenpartner kan namelijk dankzij deze verzekering loskomen van de nabestaanden door de aandelen eenvoudig over te nemen.

Let op: een overlijdensrisicoverzekering is geen uitvaartverzekering! De kosten voor de uitvaart vallen niet binnen de overlijdensrisicoverzekering!

Drie varianten

De overlijdensrisicoverzekering komt voor in drie varianten, welke hun eigen voor- en nadelen hebben. Daarnaast kunnen de voorwaarden per variant verschillen, waardoor bij een bepaalde situatie een bepaalde variant gunstiger uitvalt. De drie varianten zijn de gelijkblijvende-, de annuïtair dalende- en de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering, welke we nader toelichten.

Bijna alle banken en verzekeraars bieden voor jouw gemak alle drie de vormen aan, maar de voorwaarden, eisen en voordelen van de verzekeringen kunnen verschillen. Vraag van te voren informatie aan bij verschillende aanbieders en vergelijk deze grondig.

Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering

Bij de gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering blijft de premie gelijk gedurende de verzekerde periode. Van te voren wordt het te verzekeren bedrag afgesproken. Hierop worden de maandelijkse premies en –kosten gebaseerd. Vaak geldt dat wanneer de premie gedurende de verzekerde periode hetzelfde blijft, ook het afgesproken bedrag gedurende de looptijd niet toe- of af zal nemen.

Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt het verzekerde bedrag ieder jaar, gebaseerd op de gekozen annuïteit. In het begin van de looptijd zal weinig van de daling gemerkt worden en zullen de bedragen nauwelijks verschillen. Gedurende de looptijd nemen de bedragen voor premies steeds verder af. Indien je in het begin van de looptijd hogere lasten kan hebben en niet weet wat de toekomst financieel brengt, is dit een prima manier van verzekeren.

Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering

Bij de lineair dalende overlijdensrisicoverzekering daalt, net als bij de annuïtair dalende variant, het bedrag jaarlijks maar deze zal aan het eind van ieder jaar hetzelfde zijn. De dalingen verschillen niet tussen het begin en het eind van de looptijd. Dankzij deze constante daling van het bedrag is er aan het eind van de looptijd geen geld meer over dat door de verzekeraar uitgekeerd dient te worden. Het bedrag en de looptijd worden waar gebaseerd op een gekozen hypotheekvorm en de looptijd van deze.

Looptijd

De overlijdensrisicoverzekering wordt meestal afgesloten voor een bepaalde periode. Het gaat vaak om een periode van dertig of veertig jaar, gebaseerd op de looptijd van de hypotheek of andere financiële lasten. Veelal wordt er een tijdelijke variant van de verzekering afgesloten, wat wil zeggen dat deze na een bepaalde tijd afloopt. Uiteraard is het ook mogelijk om een levenslange overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, maar de premies en kosten liggen hierbij vele malen hoger dan bij de tijdelijke varianten.