Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering

Het toebrengen van schade aan personen of persoonlijke eigendommen van een ander is altijd vervelend. Naast de ongemakkelijke situatie waarin je verkeerd, ben je aansprakelijk voor de gemaakte kosten. In Nederland is, net als in veel Europese landen, het niet verplicht om een WA-verzekering te hebben. Indien je een motorrijtuig of kerncentrale bezit of een jager bent, ben je verplicht om een WA-verzekering af te sluiten.

De WA-verzekering

De WA-verzekering is een verzekeringsvorm, waarbij de verzekerde beschermd wordt tegen de kosten welke voortkomen uit de aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade aan personen of eigendommen van anderen. De verzekering dekt iedere vorm van schade, tenzij er sprake is van opzet of financiële schade. Deze verzekering is op te delen in twee types: voor particulieren (AVP) en voor zakelijk gebruik (AVB).

Aansprakelijkheidsverzekering particulier

Na het afsluiten van een particuliere WA-verzekering, zijn jij en jouw gezin verzekert tegen de kosten waar je mogelijk voor aansprakelijk gesteld kan worden. De meeste verzekeraars bieden dekkingen aan die oplopen van € 1 miljoen tot € 2,5 miljoen. Desondanks dat verzekeraars tot een maximaal bedrag van € 2,5 miljoen kunnen dekken, bepaal je zelf hoe hoog jouw dekking wordt. Aan de hand van deze dekking wordt de premie bepaald, welke je maandelijks dient te betalen.

Binnen deze verzekering wordt veel vergoed, maar uiteraard zijn er ook zaken die buiten de dekking vallen. Zo wordt schade door motorrijtuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen niet vergoed, evenals schade door seksuele handelingen en bezit en gebruik van illegale wapens niet gedekt. Tevens wordt de schade niet vergoed indien de verzekerde niet langer in Nederland woont, ongeacht of de schade in het buitenland of in Nederland wordt toegebracht.

Aansprakelijkheidsverzekering bedrijf

De WA-verzekering voor bedrijven geldt voor zelfstandig ondernemers en freelancers. Deze verzekering beschermt je tegen schade uit aansprakelijkheid en omvat diverse dekkingen. De dekking en de maandelijkse premie zijn afhankelijk van jouw organisatie. Hoe meer risico verbonden zit aan jouw onderneming, hoe hoger de dekking en maandelijkse premie zal zijn. Voor sommige beroepen is het mogelijk om de zuivere vermogensschade mee te dekken, zoals voor accountants, advocaten, hypotheek- en verzekeringsadviseurs en makelaars.

Vormen WA-verzekering

In Nederland zijn diverse vormen van WA-verzekeringen, zowel voor particulieren als voor bedrijven, af te sluiten. de dekking is afhankelijk van de wensen die de verzekerde heeft en aan de hand hiervan kan de maandelijkse premie worden vastgesteld. In het geval van een bedrijfsverzekering spelen de risico’s die in de organisatie gelopen kunnen worden mee. Op internet kan je meer informatie vinden over WA-verzekeringen. Ervaringen.nl raad zeker aan de informatie te lezen alvorens er wordt gekozen voor een bepaalde vorm van een WA-verzekering. Daarnaast wordt aangeraden verschillende vormen te vergelijken via het internet zodat je zeker de juiste vorm afsluit.