Niet verplicht, wel aan te raden

Behalve de woonhuisverzekering, die in Nederland verplicht is voor mensen met een eigen huis, sluiten veel mensen ook een inboedelverzekering af. Op die manier krijgen zij een stukje extra zekerheid in het geval dat hun inboedel verdwijnt of beschadigd raakt. Dat kan gebeuren aan de hand van storm of brand, maar ook vanwege een diefstal of inbraak. De inboedelverzekering verzekert in principe alle roerende zaken in een woning, maar de dekking kan per verzekering verschillen. In dit artikel gaan we je meer vertellen over deze vorm van verzekeren.

Opzet

De opzet van de verzekering verschilt niet veel van de woonhuisverzekering, maar komt er op neer dat de spullen in je woning verzekerd worden voor schade die voortvloeit uit brand-, storm-, waterschade of door een inbraak. Bij het afsluiten van de inboedelverzekering zal een taxateur langskomen om de waarde van goederen in je woning op waarde te schatten en aan de hand daarvan een uit te keren bedrag af te spreken, alsmede een maandelijkse premie voor je verzekering. Deze premie zul je maandelijks betalen en is dus volledig afhankelijk van de waarde die wordt toegekend.

Dekking

Onder de inboedelverzekering kun je in principe alle roerende goederen verzamelen die je in je woning hebt staan en die enigszins van waarde zijn, zoals meubels, witgoed en elektronica. Deze spullen worden automatisch meegenomen in de taxatie en zullen dan ook door de verzekeraar worden vergoedt. Echter is de taxateur niet in staat om alles te bekijken en willen er nog wel eens kleinere voorwerpen, zoals sierraden en juwelen, bij inschieten. Het is dus goed om van tevoren te bepalen welke goederen en artikelen je graag onder de verzekering laat vallen.

Uitkering

De uitkering van je inboedelverzekering begint wanneer er schade aan voorwerpen in je woning is of er spullen gestolen zijn. Dit geldt voor alle roerende goederen in je huis, dus ook voor meubels, witgoed, elektronica en, wanneer je ze hebt meeverzekerd, antieke voorwerpen of kunstobjecten. De uitkering zal via de verzekeraar verlopen en binnen korte tijd op je rekening staan. Bij de uitkering wordt uitgegaan van de dagwaarde van de verzekerde objecten, waardoor je minder geld krijgt dan je voor de producten hebt uitgegeven.

Inboedelverzekering afsluiten

Het is verstandig om, naast een woonhuisverzekering, ook een verzekering af te sluiten waarmee je de waarde van je inboedel verzekert. Zo ben je zeker van dat, in het geval van schade, een groot aantal artikelen en objecten vergoed zal worden door de verzekeraar. Wanneer je een woonhuisverzekering af wil sluiten, kun je er voor kiezen de inboedelverzekering tegelijkertijd af te sluiten. Dit kan je in sommige gevallen voordeel opleveren en een percentage aan korting op de maandelijkse premies. Wel is het raadzaam om je van tevoren goed te verdiepen in de vormen die te verkrijgen zijn en niet te snel een besluit te nemen.

Dure kunstobjecten en schilderijen

Wanneer je een verzamelaar bent van dure kunstobjecten of schilderijen, kan het de moeite lonen om deze objecten mee te verzekeren. Kunstroof komt namelijk relatief vaak voor en de meeste verzekeraars vergoeden de waarde niet uit zichzelf, vooral omdat de kosten van kunst en schilderijen erg hoog kunnen zijn. Wanneer je dus kiest voor een uitbreiding op je inboedelverzekering en deze dure producten mee laat verzekeren, moet je er wel van uitgaan dat de maandelijkse premies fors zal stijgen omdat de totale uitkering hoger zal zijn.